Disclaimer voor Omzetcoach.nl (handelsnaam van De Verkoopmaatschappij)

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.  

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, vermenigvuldigt, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt voor commerciële doeleinden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Verkoopmaatschappij is het niet toegestaan tekst, foto's of andere materialen van deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden.  

Je mag links naar content op deze website te allen tijde delen op social media zolang je aan Omzetcoach.nl als bron refereert. Het intellectueel eigendom berust bij De Verkoopmaatschappij.  

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden vind je hier.  

Website

De Verkoopmaatschappij streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie of de inhoud op deze website onvolledig of incorrect zijn, dan aanvaarden wij hiervoor nimmer enige aansprakelijkheid. 

Versie 4 januari 2020


© 2018 De Verkoopmaatschappij

E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn